Sivistyslautakunta tutustui hankkeisiin ja otti kantaa ensilumenladun tarpeellisuuteen

Sivistyslautakunta kokoontui tiistaina 8.9. syksyn toiseen kokoukseen. Lautakunta tutustui kansalaisopiston käynnistelemään hankkeeseen, jonka päämääränä on luoda Mäntyharjun kuntaan jatkuvaan oppimiseen perustuva työllisyyttä ja elinvoimaa lisäävä toimintamalli. Lautakunnalle raportoitiin myös varhaiskasvatuksen laadunkehittämishankkeen tuloksista. Mäntyharjun varhaiskasvatus sai tutkimukseen vastanneilta erittäin hyvän arvosanan. Lisäksi sivistyslautakunta lausui ensilumenlatua koskevana kannanottonaan, että Mäntyharjussa tulisi jatkossakin tarjota ensilumenladun palvelu, mutta myös sen energiatehokkaaseen toteuttamiseen tulee kiinnittää huomiota. Kokouksen pöytäkirja liitteineen on kokonaisuudessaan nähtävillä osoitteessa https://mantyharju.cloudnc.fi/fi-FI.