Korona-infoa yrittäjille

Miksein korona-linja

Mikkelin seudun uusyrityskeskus

Mikkelin seudun uusyrityskeskus tarjoaa tällä hetkellä ensisijaisesti etä- ja puhelinneuvontaa. Yritysneuvojat antavat nyt perustamisneuvonnan lisäksi neuvontaa myös toimiville yrittäjille koronatilanteesta selviämiseksi.

http://www.mikkeli.uusyrityskeskus.fi/yhteystiedot

Valtakunnallisia palveluja

https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Yksinyrittäjät

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Haku on tarkoitus avata sen jälkeen, kun mallin ja toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua.

Mäntyharjun kunta vuokranantajana tarjoaa kunnan tiloissa vuokralaisina toimiville yrittäjille mahdollisuuden määräaikaiseen (maksimissaan kuusi kuukautta) vuokranmaksun lykkäämiseen. Mahdolliset maksurästikuukaudet lasketaan mukaan kuuden kuukauden vuokranmaksun lykkäämistä laskettaessa. Rästiin jäävä vuokraosuus maksetaan takaisin maksimissaan kahden vuoden kuluessa koronaviruksen aiheuttaman valmiuslakien käyttöönoton päätyttyä.

Yritykset, joissa työntekijöitä 1-5 hlöä (Ely-keskus)

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/ely-keskukset-tukevat-pienyrityksia

Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä

Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

Kenelle

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk):

  • jotka työllistävät vähintään yhden ja enintään viisi työsuhteessa olevaa työntekijää, jotka eivät ole yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä ja joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa.
  • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
  • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
  • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

Yritykset, joissa työntekijöitä 6-250 hlöä (Business Finland)

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Rahoitus on avustusta, ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista, ja se voidaan myöntää yritykselle kerran, poikkeustapauksessa useammin. Et voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Kehittämisrahoitusta voi hakea myös suoraan ilman esiselvitysprojektia.

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa. Avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa).
2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa. Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 100 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 125 000 euroa).  

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää ja midcap-yrtyksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, ei korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita.

Hyödyllisiä linkkejä

Kattava tietopaketti: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle

Valtakunnallinen talousapuneuvonta: https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb?fbclid=IwAR3m1dcshx4-cqgHDpUsNl3z8-fOwV3Sb5aPy0jRl05kqvd-VadIh32vv7E

Yritys-Suomi-Puhelinpalvelu: https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-puhelinpalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/15ade619-60c2-4532-879e-2b525f6f29ae

TEM (Työ- ja elinkeinoministeriö): https://tem.fi/koronavirus

***

Lainattua: MikseiMikkelin vinkit: näin taklaat kassakriisiä

1. Varmista rahoitus
Taloudellisten haasteiden kohdatessa kannattaa ensin olla yhteydessä omiin rahoittajiin. Rahoittajat ovat varautuneet koronan myötä lisääntyvään rahoituksen kysyntään ja lainsäädännön sallimaan joustavuuteen.

Ensisijainen rahoituskanava yrittäjälle on pankki. Ota yhteyttä omaan rahoittajapankkiisi ja selvitä, millaisia tuotteita heillä on tarjota tilanteeseesi. Kysy pankiltasi myös Finnveran takauksista. Neuvottele esimerkiksi lyhennysvapaasta. Mikäli oma rahoittaja ei kykene auttamaan, seuraavaksi kannattaa olla yhteydessä Finnveraan. Finnveralla on valmius reagoida, jos rahoitusmarkkina ei muutoin toimi.

Pikavippiin tai vastaavaan korkeakorkoiseen rahoitukseen ei kriisitilanteessa kannata turvautua. Normaalin pankkirahoituksen ehdot ovat nyt erittäin joustavat.

2. Hyödynnä hallituksen tukipaketit
Business Finland avasi torstaina 18.3. uuden Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa -rahoituksen. Rahoitus on tiistaista 31.3. alkaen suunnattu 6-250 henkilöä työllistäville yrityksille. BF on myös on luvannut hankkeissaan etumaksua sekä tavanomaisesta kevyemmän raportointivelvoitteen. MikseiMikkeli auttaa hakemusten tekemisessä.

Taiteen edistämiskeskus TAIKE on organisoinut kulttuuri- ja luoville aloille hätärahoituspaketin. Lisätietoa hakuprosessista löydät tästä uutisesta.

ELY-keskusten rahoitushaku avautuu tiistaina 31.3.2020. ELY-keskusten haku on suunnattu 1-5 henkilöä työllistäville yrityksille (yrittäjä + 1-5 työntekijää). Myös toiminimet ovat hakukelpoisia. Kehittämisavustusten haku tapahtuu ELY-keskusten verkkosivuilla. MikseiMikkeli auttaa hakemusten tekemisessä.

Yksinyrittäjille on suunnitteilla uusi tuki. Tiedotamme tuesta lisää heti, kun aikataulu täsmentyy. Alustavien tietojen mukaan tuki kanavoidaan kuntien kautta.

3. Sovi maksujärjestelyistä ja estä perintä
Perinnän estämiseksi kannattaa nyt olla ajoissa yhteydessä velkojiin ja sopia maksujärjestelyistä. Moni taho ilmoittaa tällä hetkellä joustavansa avoimien laskujen maksuajoissa. Asiasta kannattaa sopia kirjallisesti.

Vaihda mahdollisuuksien mukaan kerralla maksettavat laskut useampaan maksuerään, esimerkiksi vaihtamalla vakuutusmaksut eriin saat vapautettua pääomaa lähiajan tarpeisiin. Useat toimijat myöntävät nyt myös lykkäystä maksuaikoihin.

Ole yhteydessä vuokranantajiisi. Keskustele vuokranmaksun lykkäyksestä ja/tai osittaisesta hyvityksestä.

4. Laske ennakkoveron määrää OmaVero-palvelussa ja hae tarvittaessa lykkäyksiä ja maksujärjestelyjä.
Mikäli tulosi ovat romahtaneet, laske ennakkoveron määrää Verohallinnon OmaVero -palvelussa. Tilitoimistosi voi auttaa arvioinnissa. Voit myös hakea maksujärjestelyjä ja lisäaikaa verohallinnon palvelussa.

Oma-aloitteisten verojen (mm. alv) ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, mutta myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä. Pyyntö myöhästymismaksun perimättä jättämisestä tulee jättää ilmoituksen eräpäivänä (kuukauden 12. päivä) tai välittömästi sen jälkeen Verohallinnon puhelinpalvelussa 029 497 008 tai Oma-Veron kautta viestillä.

Katso lisää käytössäsi olevista mahdollisuuksista Verohallinnon palveluissa.

5. Käy läpi sopimusvelvoitteesi ja ennakkotilauksesi
Käy läpi omat sopimusvelvoitteesi ja ennakkotilauksesi. Voitko perua tai viivästyttää näitä? Onko tarpeen irtisanoa tarpeettomia sopimuksia, kuten puhelinliittymiä tai palveluja?

6. Muuta liiketoimintamallia
Nyt on aika tarkastella omaa liiketoimintamallia. Löydätkö sellaisia toimintatapoja, joilla voit kehittää nykyistä liiketoimintamalliasi kestämään paremmin koronan vaikutukset, esimerkiksi toimitus kotiin ja sähköisesti toteutettavat palvelut.

7. Myy saatavat
Markkinoilla on paljon toimijoita, jotka ostavat yrityksiltä saatavia ja erääntyneitäkin laskuja. Toimijat eivät kuitenkaan osta laskujasi täydestä arvosta, koska saataviin sisältyy aina riski. Pyydä tarjoukset ja punnitse, kannattaisiko sinun myydä saatavasi.

8. YEL-työtulon pienentäminen
Voit pienentää YEL-työtuloa, mikäli yritystoimintasi on supistunut. Huomioi kuitenkin lopettamisen vaikutus esimerkiksi sairausajan etuuksiin ja tartuntatautipäivärahaan. Sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan määrä lasketaan YEL-työtulon perusteella. Lue lisää YEL-työtulossa joustamisesta.

9. Keskustele henkilöstösi kanssa
Voitko neuvotella henkilöstösi kanssa ylityövapaiden ja lomien pitämisestä tai mahdollisesta lomautuksesta? Mikäli joudut turvautumaan lomautuksiin, huomioi myös yhteistoimintalain mukainen menettelytapa (kirjeen alussa kerroimme hallituksen esityksestä yt-menettelyn nopeuttamiseksi). Suomen Yrittäjät on julkaissut hyvän oppaan työnantajalle. Lisätietoa työnantaja-asioissa saat myös Yritys-Suomi Palvelupuhelimesta.

10. Asumistuki ja toimeentulotuki
Pienituloinen yrittäjä voi saada Kelan asumistukea ja toimeentulotukea. Laskennassa huomioidaan YEL-vakuutus yrittäjän ansiotuloksi, joten tässä kohtaa matala YEL on eduksi sinulle.

11. Yritystoiminnan tervehdyttäminen velkajärjestelyn tai saneerauksen kautta
Viimeisenä vaihtoehtona käytössäsi on myös yrittäjän velkajärjestely elinkeinonharjoittajalle (yksityinen elinkeinoharjoittaja) tai yrityssaneeraus (ay, ky, osakeyhtiö).

12. Älä jää yksin haasteinesi
Mitä nopeammin lähdemme ratkomaan talousvaikeuksia, sitä todennäköisemmin yritystoiminta saadaan tervehdytettyä. Tärkeää on, ettet jää yksin haasteinesi.