Jari Hautamäki Mäntyharjun uusi kansalaisopiston rehtori ja kirjastotoimen johtaja

Jari Hautamäki on aloittanut 1.1.2020 lukien Mäntyharjun kansalaisopiston rehtorina ja kirjastotoimen johtajana. Hän on aikaisemmin toiminut mm. Heinolan koulutuskuntayhtymän johtajana, Lahden ammatti-instituutin rehtorina ja Lahden ammattikorkeakoulun aluekehitysjohtajana. Hän on osallistunut aktiivisesti Lahdessa avoimen tiedon ja korkeakoulukirjaston kehittämiseen sekä aikuisten osaamisen tieto-, neuvonta- ja ohjaustoiminnan uudistamiseen. Koulutukseltaan hän on insinööri, luonnontieteiden kandidaatti ja kasvatustieteen tohtori. 

Mäntyharjun kansalaisopistossa Hautamäki pyrkii pitkällä aikajänteellä lisäämään ja uudistamaan kuntalaisten harrastustoimintaa ja osallistumisen mahdollisuuksia. Lisäksi hän korostaa kansalaisopiston roolia alueen työ- ja elinkeinoelämän osaamisen kasvattamisessa ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Mäntyharjun kaltaisessa kunnassa kansalaisopiston tehtävänä on kanavoida alueelle uusia osaamisen kehittämisen verkostoja ja toimintatapoja.