Kysely yrittäjille Mäntyharjun elinkeinopalveluista

Mäntyharjun kunta kysyy mäntyharjulaisten yrittäjien ja yritysten näkemystä kunnan tarjoamien elinkeinopalveluiden käytöstä ja vaikutuksesta yritysten toimintaan.

Kyselyyn ehtii vastaamaan pe 16.10. mennessä. Kyselyyn pääsee vastaamaan: https://webropol.com/s/elinkeinopalvelukysely

Kysely liittyy osana tutkimukseen, joka käsittelee elinkeinopalveluiden uudelleenorganisointia Mäntyharjun kunnassa. Elinkeinopalvelut Mäntyharjussa on tuottanut aikaisemmin Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy MÄSEK. Elinkeinopalveluiden tuottaminen on siirtymässä asteittain Mäntyharjun kunnan hoidettavaksi vuoden 2021 alkuun mennessä.

Kyselyn vastauksia hyödynnetään kunnan palveluiden kehittämisessä ja ne ovat osa tulevaisuuden liiketalouden johtamisen (tradenomi YAMK) opinnäytetyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kysely ja siitä kerätty aineisto on luottamuksellista. Aineisto kerätään ja esitetään anonyymisti.

Vastausaikaa kyselyyn on 6.-16.10.2020.

Lisätietoja: Mäsek Oy, Eveliina Mäenpää, eveliina.maenpaa@mantyharju.fi