Mäntyharjun yhtenäiskoulun luokka- ja tilajako lv. 2020-2021

Mäntyharjun peruskoulut yhdistyvät Yhtenäiskouluun syksyllä 2020. Tämä tuo muutoksia nykyisiin luokkajakoihin. Koulujen rehtorit ovat tehneet luokkajaon oppilaiden ja huoltajien toiveita kuullen. Opettajat ovat tiedottaneet huoltajia aiheeseen liittyen ja pyytäneet mahdollisia toiveita luokkajaon suhteen.

Luokkajako on käyty läpi monialaisessa perusopetuksen kumppanuuspöydässä. Luokkajako on tehty kevään 2020 tilanteen pohjalta. Muutokset ovat mahdollisia mm. oppilasmäärissä mahdollisen muuttoliikkeen kunnasta/kuntaan vuoksi.

Myös Yhtenäiskoulun tilojen osalta on tehty tilajako. Luokkatilojen jaossa on otettu huomioon mm. oppilaiden määrä suhteessa luokkatilan pinta-alaan.

Luokka- ja tilajakoon voi tutustua tarkemmin koulutuksen ja opetuksen sivulla.

Perusopetuksen kumppanuuspöydän tavoitteena on kehittää oppilaiden, huoltajien, kouluhenkilökunnan ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä rakentaa parasta mahdollista mäntyharjulaista koulukokemusta. Kumppanuuspöytä A:han osallistuvat pääasiassa oppilaiden edustajat, huoltajien edustajat, rehtorit, sivistysjohtaja, nuorisotoimi sekä 3. sektorin toimijoiden edustajat (SRK:t, Mäntyharjun Virkistys sekä 4H).