KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSISTA /UPM-KYMMENE OYJ, METSÄ

Maisematyölupahakemukset  UPM-KYMMENE OYJ/METSÄ

1)Harvennushakkuiden (27,8 ha) ja uudishakkuiden (9,9 ha) suorittaminen tilan Äijäniemi RN:o 34:49 alueella Mäntyharjun Partsimaan kylässä. Toimenpiteet kohdistuvat Äijäniemen rantakaavan M-alueelle. Lupaa haetaan 10 vuodeksi.
    Liitekartat; PeruskarttaoteÄijäniemen rantakaavaSuunnitelmakartta

2)Harvennushakkuiden (24,7 ha) ja uudistushakkuiden (19,7 ha) suorittaminen tilan Vääräniemi RN:o 36:98 alueella Mäntyharjun Partsimaan kylässä. Toimenpiteet kohdistuvat Nuolingin rantakaavan I ja II M -alueille (metsätalousalue). Lupaa haetaan 10 vuodeksi.
    Liitekartat; PeruskarttaoteNuolingin rantakaava INuolingin rantakaava IISuunnitelmakartta

3)Harvennushakkuiden (11,2 ha) ja uudistushakkuiden (1,8 ha) suorittaminen tilan Arvela RN:o 12:44 alueella Mäntyharjun Halmeniemen kylässä. Hakkuut kohdistuvat Herajärven rantakaavan M -alueelle (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Lupaa haetaan 10 vuodeksi.
    Liitekartat; PeruskarttaoteHerajärven rantakaavaSuunnitelmakartta

4)Kasvatushakkuiden (12,7 ha) ja uudishakkuiden (4,4 ha) suorittaminen tilan Riini RN:o 59:27 alueella Mäntyharjun Kyttälän kylässä. Hakkuut kohdistuvat Riinin rantakaavan M -alueelle (metsätalousalue). Lupaa haetaan 10 vuodeksi.
    Liitekartat; PeruskarttaotteetOte Riinin rantakaavastaSuunnitelmakartta

5)Kasvatushakkuiden (4,4 ha) suorittaminen tilan Kylkijä RN:o 35:21 alueella Mäntyharjun Partsimaan kylässä. Hakkuu kohdistuu Kingonojan rantakaavan M -alueelle (maatalousalue). Lupaa haetaan 10 vuodeksi.
    Liitekartat; Peruskarttaoteote Kingonojan rantakaavastaSuunnitelmakartta

Hakkuusuunnitelmat perustuvat UPM:n metsäsuunnitelmaan. Tilat kuuluvat FSC-sertifioinnin piiriin, jonka vaatimuksia hakkuissa noudatetaan.

Hakkuukartat ja suunnitelmat ovat nähtävillä www.mantyharju.fi -> Kuulutukset 13.2.-13.3.2020 välisen ajan. Alueen maanomistajilla ja niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää oma mielipiteensä maisematyölupahakemuksista kirjallisesti osoitteella Mäntyharjun kunta, Rakennusvalvonta, PL 76, 52701 Mäntyharju.
Lisätiedot 2.-13.3.2020 rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri

Mäntyharju 13.2.2020

MÄNTYHARJUN KUNTA
Rakennusvalvonta