Kuulutus maisematyölupahakemuksesta / Mäntyharjun srk

KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSESTA

Mäntyharjun seurakunta / maisematyölupahakemus puiden kaatamisesta Mäntyharjun kunnan Kyttälän kylässä seurakunnan omistamilla kiinteistöillä taajama-alueella.

Hakemus on nähtävillä Rakennusvalvonnassa 15.5.-1.6.2020 välisenä aikana erikseen sovitusti. Karttaliitteet ovat nähtävillä kuulutuksen liitteenä. Alueen maanomistajilla ja niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus esittää oma mielipiteensä maisematyölupahakemuksesta kirjallisesti osoitteella Mäntyharjun kunta, Rakennusvalvonta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai kirjaamo@mantyharju.fi. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Pasi Hinkkuri, puh. 0400 155 000 tai pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Ote asemakaavayhdistelmästä_kartta 1    Ote asemakaavayhdistelmästä_kartta 2       Srk_Puunpoisto kartta

Mäntyharju 15.5.2020

MÄNTYHARJUN KUNTA                     
Rakennusvalvonta