Ilmoitus ympäristönsuojelunmääräysten nähtävillä olosta

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on asettanut kokouksessaan 10.6.2020 nähtäville ehdotuksen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa) ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi. Edellisen kerran Mikkelin ympäristönsuojelumääräykset on päivitetty vuonna 2012.

Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen tarkoituksena on päivittää määräykset vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Lisäksi päivittämisen yhteydessä on pyritty selkeyttämään määräyksiä ja sujuvoittamaan menettelyjä tiettyjen toimintojen osalta. Ympäristönsuojelumääräysten päivittämistä on valmisteltu yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Määräysluonnoksista pyydetään lausuntoja kuntien rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisilta, valtion ympäristönsuojeluviranomaiselta (ely-keskus), Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja yhdistyksiltä, joiden edustamaa toimialaa ympäristönsuojelumääräykset saattavat koskea. Ympäristönsuojelumääräykset ovat nähtävillä 15.6.2020 –31.8.2020.

Lausunnot ja muut mahdolliset mielipiteet pyydetään lähettämään sähköisesti osoitteeseen ymparistopalvelut(at)mikkeli.fi viimeistään 31.8.2020.

Ympäristölautakunta Liite 1 § 45: Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristölautakunta Liite 2 § 45: Perustelut