Hakemus maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesluvasta Mäntyharju, Partsimaa, Metsälä / Maarakennus Vanonen Ky

KUULUTUS
Maarakennus Vanonen Ky hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa Mäntyharjun kunnan Partsimaan kylässä sijaitsevalle tilalle Metsälä (507-424-4-105).
Kyseessä on olemassa olevan maa-ainesten ottamistoiminnan jatkaminen. Lupaa haetaan kymmenen vuoden ajalle.
Ottoalueen kokonaispinta-ala on noin 2,8 ha. Alueelta suunnitellaan otettavaksi maa-aineksia (hiekkaa ja soraa) 70 000 m3 ktr.0

Asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi ja erikseen sopien puh. 044 794 5331 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut -yksikön Mäntyharjun toimipaikassa, os. Sairaalantie 5, Mäntyharju 10.7. – 17.8.2020 välisenä aikana.
Hakemuksesta saavat ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea (asianosaiset), tehdä muistutuksen viimeistään 17.8.2020 sähköisesti osoitteessa www.julkipano.fi, osoitteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta, PL 33, 50101 Mikkeli tai sähköpostitse ymparistopalvelut@mikkeli.fi. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää mielipiteitään asiasta.
Lisätietoja hakemuksesta saa ympäristötarkastajalta, puh. 044 794 5331.

Mikkelissä 9.7.2020
Mikkelin seudun ympäristölautakunta