Kuulutukset

Voit tarkastella rakennuslautakunnan 29.6.2020 myöntämiä lupapäätöksiä (antopäivä 3.7.2020) tästä

Voit tarkastella rakennustarkastajan myöntämiä lupia (antopäivä 3.7.2020) tästä

Voit tarkastella rakennustarkastajan myöntämiä lupia (antopäivä 29.6.2020) tästä

KUULUTUS Sora ja Betoni V. Suutarinen Oy hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa kalliokiviaineksen koeotolle Mäntyharjussa kiinteistölle Lainojanpalsta 507-409-3-34.  Kyseessä on k...

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on asettanut kokouksessaan 10.6.2020 nähtäville ehdotuksen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyhar...

Kymen jätelautakunnan kokouksen 28.5.2020 pöytäkirja  http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/kymen-jatelautakunta-28-5-2020-poytakirja

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 10.12.2019 § 101 Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamista koskevat kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n sekä kokouksessaan...

Mäntyharjun kunnanvaltuuston 30.3.2020 § 9 hyväksymä Oy Woikoski Ab:n tehdasalueen asemakaava on saanut lainvoiman tällä kuulutuksella. Mäntyharju 20.5.2020 MÄNTYHARJUN KUNTA

Oy Woikoski Ab:n Voikosken tehtaan toiminnan olennainen muuttaminen

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2020 alkaen. Taksan tekstiosa koskee Kymen jätelautakunnan alueen kaikkia kuntia. Jätemaksutaksan jättee...
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu