Kuulutukset

Voit tarkastella rakennustarkastajan 17.9.2020 myöntämiä lupia (antopäivä 21.9.2020) tästä

Voit tarkastella rakennuslautakunnan 1.9.2020 myöntämiä lupia (antopäivä 7.9.2020) tästä 

KUULUTUS Kiinteistölle 507-412-3-162 (Koskeloranta) on jätetty poikkeamislupahakemus Pankajärven ranta-asemakaavan mukaisen RA -rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeuden ylittämisestä. As...

Kymen jätelautakunnan kokouksen 28.5.2020 pöytäkirja  http://www.kymenjatelautakunta.fi/fi/kymen-jatelautakunta-28-5-2020-poytakirja

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 10.12.2019 § 101 Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamista koskevat kaavaehdotusasiakirjat MRA 27 §:n sekä kokouksessaan...

Mäntyharjun kunnanvaltuuston 30.3.2020 § 9 hyväksymä Oy Woikoski Ab:n tehdasalueen asemakaava on saanut lainvoiman tällä kuulutuksella. Mäntyharju 20.5.2020 MÄNTYHARJUN KUNTA

Oy Woikoski Ab:n Voikosken tehtaan toiminnan olennainen muuttaminen

Kymen jätelautakunnassa on valmisteltavana esitys jätteenkuljetuksen jätemaksutaksasta 1.7.2020 alkaen. Taksan tekstiosa koskee Kymen jätelautakunnan alueen kaikkia kuntia. Jätemaksutaksan jättee...

Kunnanhallitus on päätöksellään 16.3.2020 § 31 hyväksynyt MRL 7 §:n mukaisesti Mäntyharjun kunnan kaavoituskatsauksen 2019-2020. Kaavoituskatsauksessa on selostettu kunnan kaavoituksen kannalt...

Maastoliikennelain mukainen lupa
Edellinen sivuSivu 1Seuraava sivu