EtusivuMuseo  > Iso-Pappilan kunnostusprojekti

museosyy2014 067Iso-Pappilan kunnostusprojekti

Mäntyharjun museoalue kunnostettiin perinteitä kunnioittaen vuosina 2010-2012 työllisyysinvestointiavustuksen turvin. Kunnostustustyöt suunnitteli ja ohjasi Ympäristötyöt Etelä-Savossa -hanke.

Parin vuoden aikana kaikkiin alueen talousrakennuksiin kohdistui kunnostustöitä. Väentuvan katto ja kuistit korjattiin, seinä kengitettiin, ikkunat kunnostettiin ja rakennus maalattiin punamullalla.

Vaunuvajan katto korjattiin ja rakennus maalattiin. Kivinavetan roudan osaksi romahduttama seinä suoristettiin, kattorakenteita korjattiin ja rakennuksen kiviseinät saumattiin. Riihen knäyttely2011museo 079attoon naputeltiin uusi pärekatto. Alueella olevat pienet rakennukset, aitat ja kellarit, maalattiin punamullalla.

Ympäristötyöt Etelä-Savossa hankesuunnittelija Hanna Kemppainen.

Iso-Pappilan talousrakennusten kunnostustyöt lyhyesti:

Rakennuspuut, väentuvan korjaus 
Riihen korjaus
Vaunuvajan ja Kivinavetan korjaus