Etusivu > Kuulutus maa-aineslupahakemuksista / Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky

Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky hakee rakennuslautakunnalta maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottolupaa Mäntyharjun kunnassa:

- Hyyrylän kylässä tilalle Sorakumpu RN:o 1:184. Suunniteltu ottoalue sijaitsee keskustaajaman pohjoispuolella,
  lähellä Hirvensalmen kunnan rajaa Taimelantien päässä. Ottaminen tapahtuu neljässä eri vaiheessa, joista nyt
  haetaan vaihe 1. Ottamisalueen pinta-ala (vaihe 1) on n. 50 000 m². Otettava maa-aines on hiekkaa ja soraa.
  Kokonaisottomäärä on 270 000 m³ktr. Lupaa haetaan 10 vuodeksi vuotuisen oton ollessa n. 27 000 m³ktr.

- Paasolan kylässä tiloille Kalliomaa RN:o 1:80/Sydänmaapalsta II RN:o 2:161. Suunniteltu ottoalue sijaitsee
  keskustaajaman itäpuolella, lähellä Suomenniemen kunnan rajaa. Ottaminen tapahtuu kahdessa vaiheessa, joista nyt
  haetaan vaihe 1. Ottamisalueen pinta-ala (vaihe 1) on 40 000 m². Otettava maa-aines on pääosin kalliokiviainesta ja
  pieni osa moreenia. Kokonaisottomäärä on 265 000 m³ktr. Lupaa haetaan 10 vuodeksi vuotuisen oton ollessa
  n. 26 500 m³ktr.

Otettava maa-aines käytetään soveltuvin osin hakijan betonitehtaan tarpeisiin ja lähiseudun rakennustoimintaan.

Lupahakemus liitteineen on nähtävillä 2.3. - 2.4.2012 Mäntyharjun kunnan rakennusvalvontatoimistossa,
os. Asematie 3, Mäntyharju.

Kirjalliset huomautukset ja muistutukset lupahakemuksesta tulee toimittaa 2.4.2012 mennessä os. Mäntyharjun kunta / rakennuslautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju.

Lisätietoja lupahakemuksesta antaa rakennustarkastaja Asko Patjas, p. 0400 155 000

Mäntyharju 2.3.2012

MÄNTYHARJUN KUNTA
Rakennuslautakunta