Etusivu > Kuulutus WHD Gårdin ranta-asemakaavaehdotus

Kuulutus

Mäntyharjun kunnassa on vireillä ranta-asemakaavan laatiminen WHD Gårdin alueelle. Kaavaa laaditaan tilojen Mattila 507-420-9-0 ja Honkala 507-420-2-51 osa-alueille.

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päätöksellään 27.4.2017 § 21 hyväksynyt ranta-asemakaavaa koskevan 23.2.2017 päivätyn kaavaehdotuksen. Kaavaehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 18.5.-17.6.2017 Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä (os. Asematie 3), sekä kunnan internet-sivuilla, www.mantyharju.fi/kaavoitus > Kaavoja vireillä.

Nähtävilläolon aikana alueiden maanomistajilla, viranomaisilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Sen voi toimittaa osoitteella: Mäntyharjun kunta, tekninen lautakunta, PL 76, 52701 Mäntyharju tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@mantyharju.fi.

12.5.2017

MÄNTYHARJUN KUNTA
Tekninen lautakunta